لیست تعرفه تعمیرات سخت افزاری

بازگشت به لیست تعرفه ها

تعرفه تعمیرات سخت افزاری

تعمیرات IPPHONE

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

تعویض میکروفن دهنی گوشی

۱ روز

۱۵۰۰۰۰

تعویض اسپیکر دهنی گوشی

۱ روز

۲۰۰۰۰۰

تعویض Key board

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض شاسی گوشی

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض Board

۱ روز

۶۰%قیمت گوشی

تعویض LCD

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

تعمیرات Board

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض سوکت دهنی

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض handset

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

تعویض سیم تلفن

۱ روز

۱۰۰۰۰۰

تعمیرات Gateway

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

فلش کردن gateway و IP PBX

۱ روز

۲۵۰۰۰۰۰

تعمیرات کارت های استریسک

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

تعمیرات Board  کارت

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

ساخت کابل رابط کارت

۲ روز

۸۰۰۰۰۰

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram