دوره آموزشی آشنایی با نحوه پیاده سازی سیستم های CRM بر مبنای متد گارتنر
2,911 بازدید

معرفی دوره

این دوره آموزشی در خصوص آشنایی با نحوه  استقرار سیستم های CRM بر مبنای متد گارتنر  با تکیه بر راهکارهای نرم افزاری می باشد. آشنایی با CRM و تشریح چرخه اجرایی آن، استانداردهای بین المللی مرتبط، طراحی دامنه، سند استراتژیک  و طراحی ساختار اجرایی CRM، همچنین چگونگی عملکرد و یکپارچگی CRM در سیستم های یکپارچه ارتباطی  Unified Communications از موارد شاخص قابل ذکر هستند.

اهداف

 • آشنایی با CRM و تشریح چرخه اجرایی
 • آشنایی با استانداردهای بین المللی مرتبط
 •  آشنایی با نحوه استقرار سیستم های crm بر مبنای متد گارتنر

سرفصل ها

 1. طراحی دامنه و سند استراتژیک CRM
 2. ابعاد اجرایی CRM
 3. ماژول های مورد نیاز نرم افزاری در یک پروژه CRM
 4. پروفایلینگ مشتریان
 5. نظام طبقه بندی و ارزیابی ارزش مشتریان
 6. تهیه نقشه سفر مشتری، مکعب استراتژیک CRM
 7. مدیریت تجربه مشتری
 8. طراحی دستورالعمل اجرایی مدیریت شکایات مشتریان
 9. پیاده سازی سیستم مدیریت شکایات با استفاده از ابزارهای نرم افزاری
 10. طراحی سدستورالعمل ها و روش های اجرایی پایش رضایت مشتریان
 11. پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان با استفاده از ابزارهای نرم افزاری
 12. تعیین مدل و شاخص های رضایت مشتری
 13. اندازه گیری عدد رضایت مشتری با استفاده از ابزارهای یکپارچه نرم افزاری
 14. پیاده سازی بانک دانش و کدهای رفتاری سازمان با مشتریان در نرم افزار
 15. طراحی نقشه فرآیندها و گردش کارها در CRM
 16. پیاده سازی گردشکارهای CRM در نرم افزارهای CRM
 17. تعیین و اندازه گیری شاخصه های ارزیابی CRM
 18. مدیریت پروژه های نرم افزاری CRM
 19. SOCIAL CRM
 20. طراحی سناریوی باشگاه مشتریان
 21. مدیریت باشگاه از طریق ابزارهای نرم افزاری

 

جزییات دوره:

 مدت دوره: ۳ روزه از ساعت ۹ الی ۱۶  و یا ۵ جلسه ۴ ساعته
   

 

 بازگشت به لیست دوره ها  تقویم برگزاری دوره ها

جهت مشاهده نمونه گواهینامه کلیک کنید