نحوه پیکر بندی مرکز تلفن IPPBX اتکام

بازگشت به ویدئوها

 

این ویدئو مربوط به نحوه آموزش پیکربندی IPPBX اتکام می باشد

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram

در صورتی که با پخش این ویدئو در مرورگر خود مشکل دارید، میتوانید در سایت آپارات این ویدئو را مشاهده کنید.

مشاهده این ویدئو در آپارات