مقایسه گیتوی های VoIP برندهای NewRock و Dinstar

بازگشت به مقایسه برندها

 Dinstar & NewRock VoIP Gateways Comparison Table

Dinstar DAG3000NewRock MX120Dinstar DAG2000/2500DNewRock MX60Dinstar DAG1000NewRock MX8
DAG3000-112SMX120 VoIP GatewayDAG2000MX60 VoIP Gateway1-1501151S217-50 20101029160354601تصویر
Mindspeed C300V2
(۴۵۰MHz)
FREESCALE MPC8247
(۳۰۰MHz)
Mindspeed C300V2
(۴۵۰MHz)
ATMEL AT91SAM9G20
(۴۰۰MHz)
Mindspeed C300V2
(۴۵۰MHz)
 Freescale MPC852T
(۵۰MHz)
پردازنده CPU
 DDRII 128M SDRAM 64M/128M DDRII 128MSDRAM 64MDDRII 128MSDRAM 32Mحافظه  RAM
 ۳۲M  ۸M/16M ۳۲M۸M ۳۲M۸MFLASH
 Echo Canncellation with up to 64msTI 5509
Echo Canncellation with up to 64ms
 Echo Canncellation with up to 128ms TI 5509
Echo Canncellation with up to 64ms
Echo Canncellation with up to 128ms TI 5509
Echo Canncellation with up to 64ms
DSP
 Silicon
SI32260
Silicon
SI32260
 –Silicon
SI32260
 –CODEC/SLIC
mainboard×۱/۲
userboard×۱~۱۴(as neccessary)
power modular×۱/۲
Frame structure, hotplug
 Mainboard×۱
Userboard×۲/۳/۴
DSP×۱~۱۲
Power modular
Boards
 ۸-۱۱۲FXSRJ45×۲×۱~۱۴
(As neccessary)
 ۴۸~۹۶FXS
RJ45×۱۲~۲۴
 DAG2000:16/24/32FXS
۱۶ FXS with RJ11
۲۴/۳۲S:RJ11&RJ21
DAG2500:48~96 FXS with RJ21
۱۶-۴۸FXS
RJ45×۴~۱۲
۴/۸FXS
RJ11×۴/۸
۴/۸FXS
RJ11×۴/۸
POTS
RJ45×۴RJ45×۴ RJ45×۴ RJ45×۲ ۴S:RJ45×۲
۸S:4J45×۴
RJ45×۱شبکه Network
Console (RJ45)×۱
LED:PWR/RUN/POTS
RST×۱
Console(RJ45)×۱
LEDs:PWR/RUN/POTS
 Console (RJ45)×۱
LEDs:PWR/RUN/POTS
RST×۱
Console (RJ45)×۱
LED:PWR/RUN/POTS
 LEDs:PWR/RUN/POTS
RST×۱
 LEDs:PWR/RUN/POTSLED and Local Maintenance
 ۴۴۰×۳۰۰×۱۳۵mm۴۴۰×۳۰۰×۴۴/۸۸mm۱۶S:440×۲۳۰×۴۴mm
۲۴/۳۲S:440×۲۵۰×۴۴mm
۴۴۰×۲۶۰×۴۴mm۴S:195×۱۳۵×۳۵mm
۸S:240×۱۵۴×۳۷mm
۱۹۵×۱۱۸×۳۴mmابعاد Dimensions

۷kg (max)

۱U:4kg
۲U:6.1kg
۱۶S:2.7kg
۲۴/۳۲S:3.2kg/3.6kg
۳kg ۴S:700g
۸S:1000g
۶۵۰gوزن Unit Weight
AWG26,3km ۱.۵km AWG26,3km ۱.۵km AWG26,3km۳kmطول کابل Cabling Length
 ۰-۴۵۰-۴۰ ۰-۴۵۰-۴۰۰-۴۵ ۰-۴۰Operation Temperature ℃

Dual Power:

AC: 100V~240V 50/60Hz

۱۲۰W (max)

AC:100V~240V 50/60Hz

۱U:70W (max)

۲U:125W (max)

AC:100V~240V 50/60Hz

۱۶S:30W (max)

۲۴S:45W (max)

۳۲S:56W (max)

AC:100~240V 50/60Hz 

۱A75W (max)

۴S:12V/1A DC
۸S:12V/2A DC

۵V/3A DC

۱۵W (max)

مصرف برق
CE/FCC CE/FCC – CE/FCC FCCاستاندارد
۶۹۱۶۰۰۰ندارد۱۶۳۴۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۳۴۲۰۰۰۶۱۰۰۰۰قیمت (تومان)

===

بازگشت به صفحه مقایسه محصولات

Facebooktwitterlinkedininstagram