نحوه جداسازی کانالهای ورودی در گیتوی های دینستار

بازگشت به ویدئوها

نحوه تفکیک خطوط شهری و پورت های ورودی در گیتوی های FXO دینستار Dinstar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram

در صورتی که با پخش این ویدئو در مرورگر خود مشکل دارید، میتوانید در سایت آپارات این ویدئو را مشاهده کنید.

مشاهده این ویدئو در آپارات