ماژول GSM اتکام GX01

بازگشت به اتکام Atcom
ماژول GSM اتکام GX01

ماژول GSM اتکام GX01

ماژول   GX01 ماژول GSM بوده و شامل یک آنتن نیز می باشد. این ماژول  برای کارت های   AX4G  یا  AX2G4A این قابلیت را فراهم می کند که یک کانال GSM را غیرفعال کنند. هر ماژول GX01، یک کانال GSM را فعال می کند.

پیکربندی

این محصول، با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (AX4G ( 4 GSM channels Asterisk embedded IP PBX
  • (AX2G4A ( 2 GSM channels and 4 Analog channels Asterisk embedded IP PBX
Facebooktwitterlinkedininstagram