گزارش ساز پیشرفته ۳CX

بازگشت به 3CX

درکنسول مدیریتی ۳CX علاوه بر Call log منویی به نام Call Reports وجود دارد که ما را به بخش گزارش ساز پیشرفته ۳CX هدایت می نماید. گزارشگیری در نرم افزار تلفنی ۳CX بصورت نامحدود و گسترده با قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی بصورت کلی و جزئی امکانپذیر است و استفاده از امکانات این سرویس در نسخه Pro و Enterprise بصورت کامل در دسترس می باشد.

ایجاد گزارش در بخش گزارش ساز شامل فیلدهای زیر می باشد:

Type:

تصویرگزینه های انتخابی در این فیلد

در فیلد Type تعیین می کنید که گزارش از چه نوعی و به چه صورت ایجاد شود. به عنوان مثال: وضعیت یک داخلی یا فعالیت یک کاربر بصورت نمودار گرافیکی و غیره

Report format:

در فیلد Report format نوع فایل خروجی را از سه حالت زیر انتخاب می نمایید:

Adobe Acrobat (.pdf)     / HTML file     / CSV file

Email address:

در فیلد Email address ایمیل گیرنده گزارش را وارد می نمایید.

Frequency:

در فیلد Frequency زمانبندی دریافت گزارش را مشخص می کنید. به عنوان مثال: یکبار الان، روزانه، هفتگی و غیره


نکته: فیلدهای بعدی نسبت به انتخاب نوع در فیلد Type متغیر خواهند بود.


Range:

در فیلد Range دوره گزارشگیری را بصورت انتخابی یا سفارشی تعیین می کنید.

From:

To:

در فیلدهای From و To می توانید مبدا و مقصد تماس را تعیین نمایید.

Filter answered or unanswered calls:

در فیلد Filter answered or unanswered calls می توانید فیلتر تماسهای پاسخ داده شده یا نشده را اعمال نمایید.

Duration:

در فیلد Duration می توانید فیلتر Ringing and Talking را اعمال نمایید.


نکته: معمولاً فیلدها و امکانات، بصورت مداوم از سرور ۳CX درحال بروزرسانی و پیشرفت می باشند.


 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram