مشاهده تماسهای فعال بصورت زنده در ۳CX

بازگشت به 3CX

در کنسول مدیریتی نرم افزار مرکز تلفن ۳CX این امکان وجود دارد که در گروه اصلی که شامل تمام کاربران می شود یا در یک یا چند گروه خاص دیگر از کاربران که قبلاً تعریف شده است، دسترسی و امکانات اعضای آن گروه را بطور مستقل تنظیم نماییم. یکی از این دسترسی ها امکان مشاهده تماسهای فعال در گروه برای سایر اعضا می باشد.

همچنین می توان برای منشی یا سایر کاربران بصورت مستقل اجازه این دسترسی را تنظیم کرد تا بتوانند تماسها را در دو محیط کاربری تحت وب یا کلاینت خود بصورت لحظه ای و زنده مشاهده نمایند.

تصویر مشاهده تماسها در محیط کاربری تحت وب بخش Switchboard:

 

تصویر مشاهده تماسها در ۳CX Client:

این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
– کدام داخلی یا خط اشغال است
– مبدا و مقصد تماس
– مدت مکالمه
– جزئیات تماس مانند تماس گیرندگانی که در صف انتظار می باشند

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram