گیتوی گرنداستریم GXW410x FXO Series

بازگشت به گرنداستریم Grandstream
گیتوی گرنداستریم GXW410x FXO Series

گیتوی گرنداستریم GXW410x FXO Series

گیتوی های  GXW FXO، برای سازمان های کوچک، SOHO و دفاتر راه دور، راهکار VoIP FXO مقرون به صرفه ای را ارائه می دهند. این گیتوی ها این قابلیت را دارند که به حداکثر ۸ خط PSTN، یک سیستم IP PBX یا به سیستم تلفن قدیمی متصل شوند.
  • این مدل شامل ۲ مدل است که به ترتیب ۴ یا ۸ پورت دارند.
  • سازگار با IP-PBXها، سوئیچ های نرم افزاری و محیط های مبتنی بر SIP
  • قابلیت مدیریت، پیکربندی ساده، کیفیت صدا و تصویر عالی
Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram