کانکتور بین برد اصلی و بردهای افزایشی سنگوما Sangoma A200BP2

بازگشت به سنگوما Sangoma
کانکشن 2 به 8 سنگوما Sangoma A200BP2

کانکشن ۲ به ۸ سنگوما Sangoma A200BP2

کانکتور Backplane ( حداکثر به ۸ پورت)

Facebooktwitterlinkedininstagram

کانکتور بین برد اصلی و بردهای افزایشی سنگوما Sangoma A200BP2 در فروشگاه ما به آدرس:
www.iranvoipshop.com
در دسترس می‌باشد.

ورود به صفحه محصول