دوره آموزشی SIP سرور کامیلیو Kamailio – دوره ۲ – شهریور ۱۳۹۵