دوره آموزشی SIP سرور کامیلیو Kamailio – دوره ۳ – آبان ۱۳۹۵