سنگوما Sangoma

[caption id="attachment_4736" align="aligncenter" width="278"] کارت تلفن دیجیتال سنگوما Sangoma A101D[/caption] A101 از ۳۰ تماس صوتی یا ارتباطات دو طرفه دیتا با نرخ ۲٫۰۴۸ Mbps بر روی یک خط  T1, E1 یا J1  پشتیبانی می کند. A101D  و...

ادامه مطلب

 [caption id="attachment_4730" align="aligncenter" width="300"] کارت تلفن دیجیتال سنگوما Sangoma A102DE[/caption] A102 از ۶۰ تماس صوتی یا ارتباطات دو طرفه دیتا با نرخ ۴٫۰۹۶ Mbps  بر روی چهار خط  T1, E1 یا J1  پشتیبانی می کند....

ادامه مطلب

[caption id="attachment_4720" align="aligncenter" width="300"] کارت تلفن دیجیتال سنگوما Sangoma A102D[/caption] A102 از ۶۰ تماس صوتی یا ارتباطات دو طرفه دیتا با نرخ ۴٫۰۹۶ Mbps  بر روی چهار خط  T1, E1 یا J1  پشتیبانی می کند....

ادامه مطلب

[caption id="attachment_1015" align="aligncenter" width="295"] کارت تلفن سنگوما Sangoma A200BRMDE[/caption]مشخصات اصلیپشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار)سازگار با همه مادربوردهای موجودگارانتی مادام العمرسخت افزار حذف اکو...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_1004" align="aligncenter" width="200"] کارت تلفن سنگوما Sangoma A400BRMDE[/caption] پشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار) سازگار با همه مادربوردهای موجود گارانتی مادام العمر سخت افزار حذف اکو موجود...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_1001" align="aligncenter" width="256"] ماژول سنگوما Sangoma A200-FXS[/caption] مشخصات اصلی پشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار) سازگار با همه مادربوردهای موجود گارانتی مادام العمر سخت افزار حذف اکو موجود...

ادامه مطلب