کارگاه آموزشی مقدماتی مدیریت ارتباط با مشتری
1,083 بازدید

معرفی دوره

در این کارگاه ضمن تشریح ماهیت و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت کنندگان با چرخه اجرایی، مدل های اجرایی و ابزارهای تحلیلی و عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری آشنا خواهند شد. همچنین در خصوص حوزه های رفتاری ارتباط با مشتری و نرم افزارهای موجود در این زمینه بحث و تبادل نظر خواهد شد. 

 

 

سرفصل ها

۱. چیستی و هستی CRM ۲۲. طراحی روابط با تامین کنندگان و همکاران
۲. نوع شناسی CRM ۲۳. طراحی روابط با سهامداران و پرسنل
۳. شناخت برداشت های اشتباه و موانع اجرایی ۲۴. تعیین نیازهای سه گانه مشتری
۴. مدل های CRM ۲۵. اندازه گیری عدد رضایت مشتری
۵. شناخت مفاهیم ارزش، رضایت و وفاداری ۲۶. بازیابی و توسعه مشتری
۶. تحلیل موقعیت سازمان ۲۷. طراحی شبکه مشتریان
۷. طراحی و توسعه استراتژی اجرایی CRM ۲۸. روش های اجرایی راه اندازی باشگاه مشتریان
۸. مدیریت پروژه CRM و سازمان اجرایی پروژه ۲۹. استانداردهای بین المللی CRM
۹. تعیین اولویت های اجرایی CRM ۳۰. هشت سنگ بنای  گارتنر
۱۰. تعیین KPI های سازمان ۳۱. استفاده از IT در CRM شناخت و شیوه پیاده سازی نرم افزارها
۱۱.آماده سازی سازمان، آموزش و فرهنگسازی ۳۲. اتوماسیون فروش
۱۲. همراه سازی مدیریت و پرسنل ۳۳. اتوماسیون CRM
۱۳. مدیریت تغییر ۳۴. اتوماسیون خدمات
۱۴. طراحی ساختار و سیستم جمع آوری داده ها ۳۵. نکات کاربردی پیاده سازی CRMبرای سازمان های B2B
۱۵. شناخت مشتریان و بخش های اجرایی ۳۶. نکات کاربری پیاده سازی CRM برای سازمان های خدماتی واکنش سریع
۱۶. مدیریت پرتفولیوی مشتریان ۳۷. SCRM
۱۷. داده کاوی، تکنیک ها و روش ها ۳۸. چگونه یک مشاور موفق CRM باشیم
۱۸. اندازه گیری عددی ارزش مشتری ۳۹. چگونه یک مدیر موفق CRM باشیم
۱۹. اندازه گیری عددی تجربه مشتری ۴۰. چگونه یک پیمانکار نرم افزاری مناسب انتخاب کنیم
۲۰. طراحی و مدیریت تجربه برای مشتری ۴۱. پروژه پایانی 
۲۱. مدیریت چرخه عمر مشتری

جزییات دوره:

 مدت دوره: ۴ جلسه ۴ ساعته
هزینه دوره: ۵۵۰۰۰۰ تومان

 

 بازگشت به لیست دوره ها  تقویم برگزاری دوره ها

جهت مشاهده نمونه گواهینامه کلیک کنید