آیا امکان استفاده از تلفن نرم افزاری نیز وجود دارد؟
1,203 بازدید

بلی. سیتکو به همراه سیستم مدلهای مختلف تلفن نرم افزاری یا Soft Phone نیز پیشنهاد می کند که باعث کاهش هزینه شما برای اجرای پروژه خواهد  شد. ضمنا این تلفن ها برای مدیران و یا کارمندان در حال جابجایی و سفر مناسب می باشند و به آنها امکان حفظ و به همراه داشتن شماره داخلی درون سازمانی خود را صرف نظر از اینکه در کدام نقطه دنیا باشند را می دهد.


← پرسش و پاسخ