آیا برای نصب IP Phone ها نیازی به سیم کشی مجدد وجود دارد؟
1,267 بازدید

خیر. از بستر شبکه کامپیوتری موجود LAN می توان بدون تغییر برای راه اندازی ها استفاده نمود.


← پرسش و پاسخ