آیا می توانم از تلفن های آنالوگ و معمولی هم استفاده کنم؟
1,260 بازدید

بلی. راه های مختلفی برای استفاده از تلفن های معمولی وجود دارد که ساده ترین آن استفاده از رابط تلفنی است. در حقیقت این رابط های تلفنی، تلفن معمولی و آنالوگ را به یک IP Phoneتبدیل می کنند. یکی از ضروری ترین نیازها برای استفاده از تلفن های آنالوگ، استفاده گوشی های معمولی با قابلیت بی سیم است.


← پرسش و پاسخ