آیا می توانم موزیک انتظار پیش فرض را عوض کنم؟
1,315 بازدید

بلی. می توانید به راحتی هر نوع موسیقی، آگهی و کالا هرگونه فایل صوتی را به سیستم اضافه کنید.


← پرسش و پاسخ