زمان تحویل چند روز است؟
1,291 بازدید

بسته به اینکه سیستم خود را با چه ویژگی هایی سفارش داده اید، معمولا زمان تحویل آن بین ۱ تا ۳ روز کاری خواهد بود.


← پرسش و پاسخ