چه میزان پهنای باند برای انجام مکالمات لازم است؟
1,446 بازدید

تماس های تلفنی یا VoIP نیازمند ۹۰Kb پهنای باند برای اولین مکالمه و ۶۴Kb اضافی (هم ارسال و هم دریافت) برای هر مکالمه همزمان اضافی هستند. در صورت استفاده از فشرده سازها (Codec) می توان این میزان را برای ارتباط شعبه های مختلف تا ۳۲Kb کاهش داد.


← پرسش و پاسخ