IP Phone غیر از آنچه شما پیشنهاد می دهید
1,325 بازدید

بلی. از هر IP Phone سازگار با پروتکل SIP می توانید استفاده کنید. اگرچه ما در خصوص انجام تنظیمات آن و یا هرگونه مشکلی در خصوص استفاده از آن قادر به کمک کردن شما نخواهیم بود.


← پرسش و پاسخ