گیتوی سنگوما Vega 100G-VS0164

گیتوی ویپ Vega 100G، تجهیزات تلفن دیجیتال را به شبکه های IP متصل می کند. این گیتوی قابلیت پشتیبانی از...

ادامه ←

گیتوی سنگوما Vega 400G

پشتیبانی از ۳۰ تا ۱۲۰ تماس ویپ پشتیبانی از دو اتصال اترنت گیگابیت حتی در صورت از کار افتادن شبکه،...

ادامه ←

گیتوی سنگوما Vega 200G

پشتیبانی از ۶۰ تماس ویپ پشتیبانی از دو اتصال اترنت گیگابیت حتی در صورت از کار افتادن شبکه، امکان برقراری...

ادامه ←

گیتوی سنگوما Vega 5000

گیتوی Vega 5000 به صورت ۲۴ یا ۵۰ پورت FXS (برای اتصال به تلفن های آنالوگ استاندارد) و ۲ پورت...

ادامه ←

گیتوی سنگوما Vega 50

  گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند. گیتوی Vega 50، می تواند از...

ادامه ←

گیتوی سنگوما Vega 100G

گیتوی ویپ Vega 100G، تجهیزات تلفن دیجیتال را به شبکه های IP متصل می کند. این گیتوی قابلیت پشتیبانی از...

ادامه ←

کارت استریسک سنگوما A200-FXO

مشخصات اصلی پشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار) سازگار با همه مادربوردهای موجود گارانتی...

ادامه ←

کارت تلفن سنگوما Sangoma A200BRMDE

مشخصات اصلی پشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار) سازگار با همه مادربوردهای موجود گارانتی...

ادامه ←