اخذ نمایندگی راهکار ۳CX

اخذ نمایندگی رسمی ۳CX با همکاری شرکت سایتک (شریک تجاری سیتکو) امکان اخذ نمایندگی رسمی شرکت اروپایی ۳CX در ایران...

ادامه ←

رشد سهم بازار یلینک

شنیده ها حاکی از آن است که یلینک Yealink برای بار دوم از سیسکو Cisco (خبر – هشدار) پیشی گرفته...

ادامه ←