گیت وی MTG2000 20 E1/T1 دینستار

گیت وی MTG2000 20 E1/T1 دینستار گیت وی MTG 2000 نسل جدید گیت وی هوشمند ویپ که برای شرکت ها، اپراتورهای مخابراتی...

ادامه ←

گیت وی DAG2500-48S دینستار

  گیت وی آنالوگ کاربردی است که بین سیستم های قدیمی و ویپ ارتباط یکپارچه ای را ایجاد می کند....

ادامه ←

گیت وی DAG2500-64S دینستار

  DAG2500، گیت وی آنالوگ کاربردی است که بین سیستم های قدیمی و ویپ ارتباط یکپارچه ای را ایجاد می...

ادامه ←

گیت وی DAG1000P-4S دینستار

  DAG1000P-4FXS گیت وی آنالوگ چند منظوره صدا و فکس مبتنی بر شبکه است. برای کسب و کارهای کوچک، دفتر...

ادامه ←

گیت وی DAG2500-72S دینستار

  DAG2500، گیت وی آنالوگ کاربردی است که بین سیستم های قدیمی و ویپ ارتباط یکپارچه ای را ایجاد می...

ادامه ←