ATA Tag

مقدمه ویپ مخفف صدا بر روی پروتکل اینترنت (Voice Over Internet Protocol) بوده و به معنای ارائه سرویس تلفن بر روی بستر اینترنت می باشد. اگر شما به اینترنت دسترسی داشته باشید...

ادامه مطلب